ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ไบโอ ออนไลน์ จำกัด
BIO ONLINE Co.,Ltd.
สำนักงานใหญ่
55/58 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 081 936 6263
อีเมล์. bioonline99@gmail.com
ไอดีไลน์. -
เว็บไซต์ www.bioonline.co.th